Powrót do strony głównej

NASZE PUBLIKACJE

Prawidłowości rozwojowe dziecka sześcioletniego Scenariusz zajęcia - niech żyją górnicy
Scenariusz zajęć diagnozujących
z zakresu edukacji ekologicznej
- dzieci sześcioletnie
Śniadanie Wielkanocne - scenariusz imprezy okolicznościowej dla dzieci pięcioletnich
Scenariusz zajęcia dla dzieci
4-letnich z zakresu poznawania przyrody
Scenariusz zajęcia  ruchowego   dla dzieci
5-letnich

Scenariusz zajęcia dla dzieci
5-letnich -"Zwierzyniec" - podróż do krainy zagadek o zwierzętach egzotycznych
Konspekt do zajęć z grupą
dzieci 3 - 4 letnich z obszaru edukacyjnego
"Ja i sztuka"
Trudności w czytaniu i pisaniu - znaczenie wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji
Ćwiczenia dla dzieci w wieku
przedszkolnym usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
Scenariusz zajęcia kontrolno-oceniającego
(dzieci 4-letnie)
Scenariusz zajęcia
diagnozującego dla grupy
dzieci 4-letnich
Scenariusz zajęcia otwartego  dla rodziców
dzieci 5-letnich