Powrót do strony głównej
Przedszkole Miejskie nr 25 ul.Mościckiego 21, 43-600 Jaworzno e-mail przedszkole25@jaworzno.edu.pl Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

O NAS

                Przedszkole Miejskie Nr 25 w Jaworznie jest placówką publiczną. Powstało w 1986 roku z inicjatywy i        
        funduszy  
nieistniejącej już Kopalni Węgla Kamiennego "Jan Kanty", która była opiekunem naszego przedszkola.    

          Obiekt położony jest w atrakcyjnym miejscu, wśród zieleni na przestronnej działce przy ul. Mościckiego 21. Budynek jest parterowy, dzięki czemu wszystkie pomieszczenia usytuowane są na jednym poziomie. Zarówno rodzice jak i personel przedszkola uważają, że warunki lokalowe są bardzo dobre. W budynku znajduje się 5 przestronnych, estetycznie urządzonych sal zabaw, każda z zapleczem higieniczno - sanitarnym; pracownia do zajęć terapeutyczno - artystycznych; duża szatnia dla dzieci z holem; kuchnia oraz pomieszczenia administracyjne. Wielkim atutem przedszkola jest piękny ogród z laskiem, wyposażony w atrakcyjne urządzenia jordanowskie do zabawy dla dzieci.

   Obecnie w przedszkolu przebywa 125 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczających do 5 oddziałów. Do pracy z dziećmi zatrudnionych jest 11 - nauczycieli (łącznie z dyrektorem), którzy posiadają wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; 4 - posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Ponadto nauczycielki ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia: kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych, podnosząc tym samym jakość pracy przedszkola. Oprócz nauczycieli nad funkcjonowaniem przedszkola czuwa również personel administracyjno - obsługowy, który zajmuje się finansami przedszkola, przyrządzaniem posiłków, dbałością o czystość i porządek.

          Priorytetem w organizacji pracy naszego przedszkola jest tworzenie grup jednolitych wiekowo, które prowadzone są przez nauczycielki począwszy od grupy najmłodszej, aż do 6-latków. Taka ciągłość zapewnia dzieciom lepsze możliwości aklimatyzacji w nowym roku szkolnym, wyrabia poczucie bezpieczeństwa a nauczycielkom przynosi wysokie efekty w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

           Celem naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej jest stwarzanie dzieciom możliwości do ich maksymalnego rozwoju poprzez rozwijanie zainteresowań, wspieranie aktywności twórczej, która cechuje każdą żywą istotę i sprawia, że dziecko utrzymuje czynny kontakt z otaczającym światem i uczy się oddziaływać na rzeczywistość. Jesteśmy zdania, że dziecko samo współtworzy własny rozwój, dlatego pracujemy zgodnie z zasadą dwupodmiotowości: dziecko - nauczyciel. Przejawem tego jest wspólne planowanie zajęć, stwarzanie sytuacji otwartych, w których dziecko ma prawo wyboru, modyfikacji własnych działań nauczycieli, wynikającej z propozycji dzieci oraz stosowanie twórczych metod pracy, wyzwalających aktywność dziecka.

          Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, wysoki poziom edukacyjnyi nieustająca chęć rozwijania się.

                         

  ZESTAW  PROGRAMÓW    

W bieżącym roku szkolnym, podstawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowana jest w oparciu o Program wychowania przedszkolnego  autorstwa

Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej oraz Renaty Paździo.


           W przedszkolu wdrażane są także następujące programy:


  • Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym” - program własny

  • Trzymaj formę" - program współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców

  • Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

  • Akademia Aquafresh” - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej 

  • Zabawy słówkami metodą PROTI” – program nauczania języka angielskiego A. Przygockiej i L. Wrona


           Dążąc do podniesienia jakości naszej pracy, przystąpiliśmy w roku szkolnym 2005/2006 do programu "Śląska Szkoła Jakości", opracowując księgę jakości przedszkola w obszarach:         

               I.    Koncepcja pracy placówki
               II.   Zarządzanie i organizacja

          W październiku 2006 roku, z rąk Kuratora Oświaty w Katowicach, otrzymaliśmy certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości" w badanych obszarach.

Przedszkole Miejskie nr 25 ul.Mościckiego 21, 43-600 Jaworzno e-mail przedszkole25@jaworzno.edu.pl Przedszkole Ekologiczne - czynne od 6.30 do 17.00
Powrót do strony głównej