Powrót do strony głównej

           NASZA OFERTA

Przedszkole Ekologiczne posiada certyfikat - "Śląskiej Szkoły Jakości". Przedszkole Ekologiczne

 • Zapewniamy wszystkim dzieciom poczucie bezpieczeństwa, spokoju i akceptacji takimi, jakimi są
 • Stymulujemy indywidualny rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami
 • Stwarzamy warunki do kształtowania samodzielności, kreatywności, wspieramy twórczą aktywność
 • Stosujemy różnorodne metody i formy pracy, zgodnie z najnowszymi tendencjami pedagogicznymi
 • Stwarzamy najlepsze warunki do kształtowania postaw i zachowań proekologicznych dzieci
 • Kształcimy wrażliwość estetyczną w kontaktach z otoczeniem, przyrodą i sztuką
 • Organizujemy szereg imprez środowiskowych, kultywujących tradycje rodzinne: Piknik Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, Wigilia, itp.
 • Uczestniczymy w życiu kulturalnym naszego miasta, współpracując z Klubem Środowiskowym "Relaks", Muzeum Miasta, Miejskim Domem Opieki Społecznej oraz pobliskimi szkołami podstawowymi i szkołą muzyczną
 • Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Jaworznie, celem pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
 • Bierzemy czynny udział w wielu konkursach i festiwalach, organizowanych na terenie miasta, województwa oraz ogólnopolskich
 • Współpracujemy z instytucjami użyteczności publicznej: policją, strażą pożarną, pocztą, biblioteką itp., organizując zajęcia z udziałem zaproszonych gości oraz wyjazdy
 • Promujemy naszą placówkę w lokalnych mediach - gazetach i telewizji lokalnej.
Przedszkole Ekologiczne posiada certyfikat - "Śląska Szkoła Jakości". Przedszkole Ekologiczne

Powrót do strony głównej