Powrót do strony głównej
,, ...uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je, a jednoczenie przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie niszczyły..." Hanna Zdzitowiecka
  KONCEPCJA   PRACY    PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO NR 25
W JAWORZNIE
NA LATA 2017-2022
 

Misja :„Nasze przedszkole – przedszkolem ekologicznym”

Wizja:„Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozumieli świat, w którym                      żyją, przyjmowali zań odpowiedzialnoś i  w przyszłości aktywnie                       działali na rzecz ochrony środowiska”.

     Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie:

          JEST:

       ·        samodzielny
·        
ciekawy świata
·        odpowiedzialny
·        wrażliwy na drugiego człowieka
·        prawdziwym kolegą
·        prawdziwym ekologiem
·        świadomy i odpowiedzialny w stosunku do zdrowia własnego

             UMIE:

      ·        nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
·        myśleć, słuchać i rozumieć
·        radzić sobie z problemami
·        dbać o siebie i swoich bliskich
·        dbać o najbliższe i dalsze środowisko
·        unikać sytuacji mających negatywny wpływ na jego zdrowie

 WIE:

      ·        jak dotrzeć do prawdy
·        gdzie i u kogo szukać pomocy
·        na co go stać
·        o zagrożeniach dla środowiska
·        jakie czynniki warunkują zdrowie


 

 do strony głównej