Powrót do strony głównej
dszkole Ekologicznrzedszkole Ekologiczn

 DRODZY  RODZICE  !


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie informuje, że do dnia 19.06.20r. do godz. 17.00 w placówce należy składać w wersji papierowej kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na miesiąc   VII i VIII dla potrzebujących dzieci, wyłącznie   rodziców   pracujących ( w załączniku).

karta zgłoszenia  -  pobierz

Złożenie karty dotyczy dzieci zdeklarowanych do naszego przedszkola  w poniższych terminach:

            od 01.07-10.07.2020r.     – będą funkcjonowały 3 oddziały po 16-18 dzieci                   
                                                 w grupach  mieszanych w zależności od potrzeb     
                                                 (w reżimie sanitarnym zgodnie z  wytycznymi GIS  z dnia 04.06.20r.).           
                                                                      
             od 13.07-31.07.2020r.     – PRZERWA W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA.

                                                   W tym czasie potrzebujące dzieci będą uczęszczać do PM19                    

                                                   (Jeleń ul. Wygoda 18), jednak karty zgłoszenia należy złożyć 

                                                   w powyższym terminie w naszym przedszkolu.

                                                   (w reżimie sanitarnym zgodnie z  wytycznymi GIS   z dnia 04.06.20r.). 


            od 01.08-31.08.2020r.         – będą funkcjonowały 3 oddziały po 16-18 dzieci                   
                                                     w grupach  mieszanych. Dodatkowo będzie czynny
                                                     czwarty oddział  16-18 dzieci z PM 9 ( remont).
                                                     (w reżimie sanitarnym zgodnie z  wytycznymi GIS    
z dnia 04.06.20r.).                              

                                        GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA BĘDĄ DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB – MAX. 6.30-17.00

Poniżej link z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dot. organizacja opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego.      

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-
4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-
wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/


                                      
Czynne: od 7.00 do 17.00

Przedszkole Ekologiczne Przedszkole Ekologiczne