Powrót
................................... .............................................................

LICZBA WOLNYCH MIEJSC

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 25 W JAWORZNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WYNOSI  25

Nabór - Rekrutacja 2020/2021 

Drodzy Rodzice!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISANIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkola zostaną udostępnione na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszone
na drzwiach wejściowych budynku PM25
w dniu 31 marca 2020r. o godzinie 12.00.

Informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka
         do przedszkola,
w formie elektronicznej lub pisemnej.

W związku z powyższym od 31 marca do 8 kwietnia 2020r. mają Państwo możliwość przesłania potwierdzeń woli zapisu            dziecka do przedszkola:

- w formie elektronicznej (skan, pdf, jpg) na adres e-mail przedszkola:   przedszkole25@jaworzo.edu.pl

- w formie papierowej – do skrzynki umieszczonej bezpośrednio przy wejściu do budynku przedszkola

w godzinach od 7 do 15.

Niedostarczenie potwierdzenia woli równoznaczne jest ze skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.


                Druk potwierdzenia woli należy pobrać tutaj - pobierz

                                                                       

                                                                                                             Powrót 

Proszę pobrać dokumenty zgłoszenia dziecka do przedszkola . Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
pliki do pobrania