powrót do strony głównej
                    UWAGA       

Informacje  dotycązce  przetwarzania    danych     osobowych !!!

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie  informuje, że od dnia 18.05.2020r. zostaje otwarte nasze przedszkole .

W związku z tym na stronie internetowej naszej placówki zamieszczona została


   - WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

       wraz   z załącznikami :

- załącznik 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do przedszkola

- załącznik 2 Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych dziecka

- załącznik 3 Oświadczenie aktualizacyjne

- wewnętrzna procedura bezpieczeństwa


Rodzic zainteresowany przyprowadzeniem dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze w miesiącach
V i VI  ma obowiązek zapoznania się z kompletem dokumentów oraz osobistego dostarczenia ankiety wstępnej kwalifikacji dziecka do przedszkola ( załącznik nr 1 ) podpisanej przez obojga rodziców

w terminie do dnia  15.05.2020r. do godz. 17.00
                                           

   Kochane dzieci!

Drodzy rodzice!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie  informuje, że do dnia 24.05.2020r. rozporządzeniem MEN zostało przedłużone kształcenie na odległość  w szkołach   i placówkach . Decyzja ta jest podyktowana działaniami profilaktycznymi mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci  i młodzieży.

Moi drodzy!

Czas, w  którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji   i współpracy . Proszę zatem Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość . Zdaję sobie sprawę z tego ile trudu Państwo wkładają
w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową  ze wsparciem dzieci w zdalnej edukacji.

W związku z wprowadzonym obowiązkiem zdalnej nauki jako podstawowe narzędzie komunikacyjne
w dalszym ciągu pozostaje strona internetowa  przedszkola . Jednocześnie utrzymana zostaje możliwość  pracy  nauczycieli, rodziców i dzieci  za pomocą ustalonych wcześniej innych form komunikacji za dobrowolną zgodą obu stron.

Chcę zapewnić Państwa i dzieci o naszym wsparciu w tych trudnych czasach licząc, że pozostaniecie
z nami w ścisłym kontakcie jak dotychczas .

Bardzo miłe i krzepiące są  dla nas wszystkie informacje od Was ( mms, sms,e-maile, rozmowy telefoniczne, zdjęcia, filmiki).

My również za Wami bardzo tęsknimy. Za zwykłymi codziennymi kontaktami    z Wami, rozmowami, spotkaniami,  normalnością. Za pracą i zabawą  w ogrodzie z Waszymi dziećmi, pachnącą posiłkami kuchnią, za tętniącym życiem przedszkolem.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w przedszkolu już niedługo. A tymczasem życzę Wam wielu sił, zdrowia i optymizmu.

 

                                          Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie

                                                          wraz z całym personelem.

 


Szanowni Rodzice.


 Informujemy, że nasz przedszkole bierze udział kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą                        

     „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”


Otrzymaliśmy bezpłatnie 5 oczyszczaczy powietrza które zostały zakupione ze środków Województwa  Śląskiego w ramach w/w kampanii współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i   Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Oczyszczacze zostały umieszczone w salach zajęć, tak aby wszystkie dzieci mogły z nich korzystać.

Społeczność przedszkola serdecznie dziękuje ofiarodawcom.

 

PODZIĘKOWANIE 

dla

 ZARZĄDU FUNDACJI    „ENERGETYKA NA  RZECZ  POLSKI  POŁUDNIOWEJ „

Za uzyskanie darowizny na szafę na pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków

Jaworzno, 28.08.2019r.

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie informuje, że pieniądze pochodzące z darowizny zostały wydatkowane   zgodnie z wolą Darczyńcy t.j.:

   - szafa na pomoce dydaktyczne    -   2 500,00 zł

 Cała społeczność przedszkolna oraz rodzice zostali poinformowani o zakupie w/w  artykułów poprzez informację na zebraniu z rodzicami oraz ogłoszeniu na gazetce dla rodziców.                                                                       

                   

W imieniu dzieci i całej społeczności przedszkolnej składamy serdecznie podziękowania  za dar serca.
kalendarium


pliki do pobrania  Pliki do pobrania