powrót do strony głównej
            UWAGA
DRODZY RODZICE

       DNIA 4.09.2018r. (WOTREK) ODBĘDZIE  SIĘ
 ZEBRANIE Z RODZICAMI ROZPOCZYNAJĄCE ROK SZKOLNY 2018/2019.

HARMONOGRAM ZEBRANIA:

17:00 – 17:30    ZEBRANIE OGÓLNE Z PANIĄ DYREKTOR
17:30 – 18:00    SPOTKANIE Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
18:00               
ZEBRANIE Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH


DRODZY RODZICE !!!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieciom prosimy o pobranie  druku upoważnień i szybkie wypełnienie do odbioru dziecka z przedszkola  osób innych niż rodzice/opiekunowie prawni. Wypełnione    upoważnienia  prosimy  oddać  do   sekretariatu  lub wychowawcom grup. Do momentu oddania upoważnień dziecko może być odbierane tylko wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych.

DRUK    UPOWAŻNIEŃ


UWAGA   RODZICE  !!!
 

RADA    RODZICÓW   INFORMUJE, IŻ W DNIU 18.06.2018r.

ZOSTAŁO       ZLIKWIDOWANE   KONTO     RADY   RODZICÓW. 

NOWE   KONTO  CZYNNE   BĘDZIE    OD   WRZEŚNIA    2018 r.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie informuje,

                    iż z Fundacji Energetyka Na Rzecz Polski Południowej otrzymaliśmy pieniądze pochodzące z darowiznyw kwocie 5.000.00 zł 
                    i zostały wydatkowane na zestaw mebli dla dzieci do sali przedszkolnej i biurko dla nauczyciela do sali przedszkolnej.
kalendarium


pliki do pobrania  Pliki do pobrania