powrót do strony głównej
            UWAGA 
Informacje  dotycznące  przetwarzania    danych     osobowych !!!


Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w dniach  12 i 13 marca 2020r. nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Przedszkole będzie czynne normalnie od godz. 6.30 do 17.00.

Natomiast od dnia 16 marca – 25 marca 2020r. decyzją MEN przedszkole będzie nieczynne (zajęcia zawieszone na 2 tygodnie). W tym czasie rodzicom przysługuje zasiek opiekuńczy do 14 dni .Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS.

Więcej informacji o decyzji MEN można znaleźć na stronach: www.um.jaworzno.pl,                           

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach Szanowni Rodzice.


 Informujemy, że nasz przedszkole bierze udział kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą                        

     „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”


Otrzymaliśmy bezpłatnie 5 oczyszczaczy powietrza które zostały zakupione ze środków Województwa  Śląskiego w ramach w/w kampanii współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i   Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Oczyszczacze zostały umieszczone w salach zajęć, tak aby wszystkie dzieci mogły z nich korzystać.

Społeczność przedszkola serdecznie dziękuje ofiarodawcom.


Ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2019/2020

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 nastąpi zmiana zasad ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z „Informacją MEN w sprawie ubezpieczenia od NNW dzieci i młodzieży szkolnej”  przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora ani Rady Rodziców  do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz dzieci. Mają one być zawarte wyłącznie z woli rodzica. Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji    i  potrzeb. W związku z tym faktem rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci
w dowolnych  firmach ubezpieczeniowych. Przypominamy, że aktualne ubezpieczenie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019r.  Ubezpieczenie NNW nie jest już konieczne ze względu na wycieczki w kraju.

Poniżej znajdziecie Państwo ofertę firmy ubezpieczeniowej dzieci na rok szkolny 2019/2020,
z której  rodzice mogą skorzystać . Oferta ta nie jest propozycją sugerowaną przez przedszkole,  ale  może pomóc Państwu przy planowaniu ubezpieczenia na kolejny rok szkolny. Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 01.09.2019r. do 31.09.2020r.

Pliki do pobrania  /   LINKI DO STRON FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

1. : https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

                                                                               2.    InterRisk cz.1

                                                                               3.    InterRisk cz.2

                                                                                  
Link do informacji MEN w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/ubezpieczenia-szkolne/

 

PODZIĘKOWANIE 

dla

 ZARZĄDU FUNDACJI    „ENERGETYKA NA  RZECZ  POLSKI  POŁUDNIOWEJ „

Za uzyskanie darowizny na szafę na pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków

Jaworzno, 28.08.2019r.

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie informuje, że pieniądze pochodzące z darowizny zostały wydatkowane   zgodnie z wolą Darczyńcy t.j.:

   - szafa na pomoce dydaktyczne    -   2 500,00 zł

 Cała społeczność przedszkolna oraz rodzice zostali poinformowani o zakupie w/w  artykułów poprzez informację na zebraniu z rodzicami oraz ogłoszeniu na gazetce dla rodziców.                                                                       

                   

W imieniu dzieci i całej społeczności przedszkolnej składamy serdecznie podziękowania  za dar serca.
kalendarium


pliki do pobrania  Pliki do pobrania